โฮมเพจ   /  อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

ไขข้อข้องใจ ไฟฟ้ากําลัง กับ ไฟฟ้าควบคุม แตกต่างกันอย่างไร ...

'วิศวกรรมไฟฟ้า' คือ สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี รวมทั้งการประยุกต์การใช้ไฟฟ้า, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า, อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ตลอดจนวงจรไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทางไฟฟ้า มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเหมาะสมต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน สาขาของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คืออะไร

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) หรือจูลต่อวินาที เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไขข้อข้องใจ ไฟฟ้ากําลัง กับ ไฟฟ้าควบคุม แตกต่างกันอย่างไร ...

โดยสาขาการเรียนของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก็ยังแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม, ไฟฟ้าสื่อสาร และไฟฟ้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง - วิกิพีเดีย

วงจรเรียงกระแส ( อังกฤษ: rectifier ) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่พบมากที่สุดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหลายชนิดเช่น เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ฯลฯ ขนาดกำลังไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีตั้งแต่หลายสิบวัตต์จนถึงหลายร้อยวัตต์ ในภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ทั่วไปคือตัวขับความเร็วแปรได้ ( อังกฤษ: …

รายละเอียดเพิ่มเติม

(Electrical System) ระบบไฟฟ้ากำลัง: ระบบไฟฟ้ากำลัง ...

ความมุ่งหมายหลักของระบบส่งกำลังไฟฟ้า 1. เพื่อการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้ใช้หรือแหล่งจ่ายไฟ 2. ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังศูนย์กลางการจ่ายโหลด 3. เพื่อเชื่อมโยงระบบส่งกำลังไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ (Reliability) และลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า 1.3 ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Power Factor คืออะไร? ค่า PF ที่ดีมีประโยชน์อย่างไร?

ซึ่งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์( Power Factor,pf) หรือ ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า คือ อัตราส่วนของกำลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (P) หารด้วยค่ากำลังงานที่ปรากฏ (S) ดัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมกำลังไฟฟ้า - วิกิพีเดีย

2 พื้นฐานของกำลังไฟฟ้า 3 พลังงานไฟฟ้า 4 ส่วนประกอบ 5 การผลิต 6 การส่งกำลัง 7 การกระจาย 8 การใช้ให้เป็นประโยชน์ 9 ดูเพิ่ม 10 อ้างอิง

รายละเอียดเพิ่มเติม

- พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า - Be Joyful Physice

ความต้านทาน (R) ย่อมสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่ง แยกพิจารณาได้ ดังนี้. 1. พลังงานไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า. 2. พลังงานไฟฟ้าที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ - kruuten

ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะแทบทุกวงจรเรามักจะเห็นตัวทรานซิสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของวงจรนั้นๆด้วย การทำงานของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 1....

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ และแรงสูง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโครงการรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจกลุ่มผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการที่มีระบบไฟฟ้ากำลัง กลุ่มบริษัทห้างร้านค้าส่ง และค้าปลีก สำหรับทุกด้านการใช้งาน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

(Electrical System) ระบบไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง Potential Transformer (PT) และ Neutral Grounding Resistance (NGR) 1.Potential Transformer (PT) Potential Transformer (PT) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงแรงดันให้ต่ำลง และมักจะมีค่าแรงดัน ตามมาตรฐานกำหนด เช่น 100, 100/√3, 115, 115/√3, 220, 220/√3, volts เป็นต้น ข้อกำหนดลักษณะของ Potential Transformer คือ - rated primary voltage

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบส่งไฟฟ้า - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลานไกไฟฟ้า (Switchyard) ทำหน้าที่แปลงแรงดันที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกล ลดความสูญเสียในระบบ ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ทำหน้าที่่เพิ่มแรงดัน และระบบป้องกันทางไฟฟ้า ลูกถ้วย (Insulator) ลูกถ้วย (Insulator)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 5

1. ความเป็นมาของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบไซนูซอยด์และรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2. คุณสมบัติอุปกรณ์ไฟฟ้า R L C ในแง่ไฟฟ้า AC . ค่า Impedance Admittance Reactance

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอันดับ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุด พร้อมวิธี ...

1 เครื่องทำน้ำอุ่น 2,500 – 12,000 วัตต์. บ้านที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่มาก ๆ อาจจะใช้กำลังไฟถึง 12,000 วัตต์ วันหนึ่งอาบน้ำหลายรอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที 2 ระบบการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้ า่

รูปที 2.11 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟด้วยสายใต้ดิน จากสายป้อนใต้ด ินของการไฟฟ้าฯ 38 2.8 การจัดวงจรการจ่ายไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คืออะไร

ซึ่งเรียกว่า กำลังไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า ใช้หน่วยเป็นจูล ตัวเลข 60W จึงหมายถึง ขณะเปิดไฟ หลอดไฟฟ้านี้จะใช้พลังงานไฟฟ้า 60 จูล ในเวลา 1 วินาที กำลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต่ออยู่ โดยกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า จะได้ P=VI

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 กําลังไฟฟ้า(Power)

กําลังไฟฟ้าจริง(Real power, P) และส่วนที่เป็นกําลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ(Reactive power, Q)ได้ดังสมการ S V.I* VI P Real S VIcos( ) Q Im S VIsin( ) S VI cos( ) jVIsin( ) S P jQ Complex power :

รายละเอียดเพิ่มเติม