โฮมเพจ   /  บอกไซต์การนำความร้อน

บอกไซต์การนำความร้อน

การนำความร้อน

การนำความร้อน (อังกฤษ: heat conduction) คือ ปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ หรือระหว่างวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของตารางวัสดุสูตร

วิธีคำนวณการนำความร้อนตามกฎของฟูริเยร์. ในระบบการระบายความร้อนที่กำหนดความหนาแน่นของฟลักซ์ระหว่างการถ่ายเทความร้อนเป็นสัดส่วนโดยตรง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำความร้อน - วิกิพีเดีย

การนำความร้อนในสภาวะคงที่ ( อังกฤษ: Steady-state conduction) เป็นการนำความร้อนรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างของอุณหภูมิซึ่งก่อให้เกิดการนำความร้อนนั้นมีค่าคงตัว โดยหลังเวลาสมดุล (Equilibration time) ผ่านไปการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอุณหภูมิ (สนามอุณหภูมิ) ในวัตถุซึ่งนำความร้อนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอีก ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของอุณหภูมิ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมบัติของวัสดุ

คือการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลหนึ่งไปยังโมเลกุลที่ติดกันไป จากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำ เช่น เวลาจับหูกระทะจะรู้สึกร้อนเพราะตัวกระทุะจะส่งผ่านความร้อนต่อมาเรื่อยๆจนถึงหูกระทะและมือเรา การพาความร้อน (Convection) คือการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวพาที่จัดเป็นของไหล เช่น ของเหลวและแก๊ส เช่น การต้มลูกชิ้น ลูกชิ้นจะได้ความร้อนโดยน้ำเป็นตัวพาความร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอน - วิกิพีเดีย

คาร์บอนไฟเบอร์มีลักษณะคล้ายกับ glassy carbon ภายใต้การผลิตแบบพิเศษ (การยืดไฟเบอร์อินทรีย์และการทำเป็นคาร์บอน) ทำให้สามารถจัดระนาบคาร์บอนในทิศทางของไฟเบอร์ได้ ในทิศตั้งฉากกับแกนไฟเบอร์ ไม่มีการตั้งระนาบของคาร์บอน ทำให้ไฟเบอร์ที่ได้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมบัติของน้ำ - LESA: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

การเปลี่ยนสถานะของน้ำ ภายใต้ความกดอากาศ ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำมีสถานะเป็นของเหลว น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส (ไอน้ำ) เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุฬาฯ วิจัยสำเร็จ! แปลงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอลลดโลกร้อน ...

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง เป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำพาพลังงานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การนำพาพลังงานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มนุษย์รู้จักนำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์โดยตรงมาตั้งแต่สมัยโบราณคือใช้ในการตากผ้า ตากผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมทำนาเกลือ เป็นต้น...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความร้อน - ThanichaSeesai

ความร้อน. ในทางฟิสิกส์ ความร้อน (ใช้สัญลักษณ์ว่า Q) หมายถึง พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบหนึ่งไปยังสสารหรือระบบอื่นโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมบัติของสารประกอบไอออนิก - Chemical Bond

เกิดการไหลเวียนอิเลคตรอน ทำให้อิเลคตรอนเคลื่อนที่จึงเกิดการนำไฟฟ้า 3.มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง เพราะต้องการพลังงานความร้อนในการทำลายแรงดึงดูดระหว่างไอออนให้กลายเป็นของเหลว...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของตารางวัสดุสูตร

ตารางการนำความร้อนที่ครอบคลุมของวัสดุก่อสร้างตลอดจนความหนาแน่นและความจุความร้อนจำเพาะของวัสดุในสภาวะแห้งที่ความดัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอนไซม์ (Enzyme) คืออะไร? ประโยชน์ของเอนไซม์ 11 ข้อ

อัตราการทำงานของเอนไซม์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อุณหภูมิ (อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานโดยทั่วไปของเอนไซม์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การถ่ายโอนความร้อน หรือ การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) คือ ...

การนำความร้อนเกิดขึ้นในของแข็งได้ดีกว่าของเหลวและแก๊ส โลหะที่เป็นตัวน้ำความร้อนได้ดีคือ ทองแดง สแตนเลส อลูมิเนียม คอปเปอร์นิเกิล เป็นต้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Heat treatment การอบชุบ - S.A.J.I.(THAILAND) CO.,LTD.

การอบชุมเหล็กด้วยความร้อน คือกระบวนการให้ความร้อนและลดความร้อนแก่เหล็กเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กนั้นให้เหมาะสมกับสภาพที่จะนำไปใช้งาน เช่น ทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เหนียวขึ้น ต้านทานต่อการสึกหรอ แข็งขึ้น ต้านทานต่อแรงกระแทกเป็นต้น บางครั้งการอบชุบเหล็กด้วยความร้อนจะทำให้เหล็กนั้นอ่อนลงเพื่อง่ายต่อการตบแต่งไสกลึง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานจากถ่านหิน เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้อย่างแพร่หลาย ...

เป็นถ่านหินที่มีอายุมากที่สุด โดยมีอายุราว 350 ล้านปี ส่งผลให้แอนทราไซต์เป็นถ่านหินที่มีการแปรสภาพสมบูรณ์ จากการอยู่ภายใต้แรงดันและความร้อนมหาศาลใต้ผิวโลกเป็นเวลานาน ทำให้น้ำและสารระเหยต่างๆในพืชหมดไป เหลือไว้เพียงคาร์บอน ดังนั้น แอนทราไซต์จึงมีความชื้นต่ำ เนื้อแน่นและแข็ง สีดำเป็นเงามันวาว และยังมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด (ราวร้อยละ 97) ติดไฟยาก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานจากถ่านหิน เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้อย่างแพร่หลาย ...

ประโยชน์และข้อจำกัดของถ่านหิน. ถ่านหินถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานมากกว่า 3,000 ปี โดยจีนเป็นประเทศแรกที่นำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร - วิกิตำรา

องค์กรต่างๆ มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุผลสำเร็จและก่อให้เกิดความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยการนำเอาเทคโนโลยีของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความร้อน - physickwamronkhonglai

พลังงานความร้อน 1 แคลอรี คือพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำมวล 1 กรัม มีอุณหภูเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (°C ) ในช่วง 14.5 °C ถึง 15.5 °C พลังงานความร้อน 1 บีทียู คือ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบมาตรฐานวิทย์ ม.1 ชุดที่ 4 พลังงานความร้อน - Quiz

Q. ข้อใดเป็นการนำหลักของการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อนไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง answer choices การนอนอาบแดดในฤดูร้อน การวางรางรถไฟโดยเว้นช่องว่างให้ห่างกันพอสมควร การทำที่จับพลาสติกของหม้อต้มเพื่อป้องกันความร้อน การเติมน้ำในหม้อน้ำรถยนต์จนเต็มเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย Question 9 60 seconds

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความร้อน - ThanichaSeesai

ตอนที่ 1 ความร้อน ในทางฟิสิกส์ ความร้อน (ใช้สัญลักษณ์ว่า Q) หมายถึง พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบหนึ่งไปยังสสารหรือระบบอื่นโดยอาศัยความแตกต่างของ อุณหภูมิ ในทางอุณหพลศาสตร์จะใช้ปริมาณ TdS...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบทดสอบบทที่ 10 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม - Quiz

3. ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังแคลเซียมออกไซด์ที่เผาร้อน. 4. ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงในน้ำ. วิธีการใดเป็นการลดมลพิษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะลูมิเนียมออกไซด์ - วิกิพีเดีย

บอกไซต์ที่ไม่บริสุทธ์จะประกอบด้วย Al2O3+ Fe2O3+ SiO2. โดยกระบวนการไบเออร์ดังสมการ Al2O3+ 3H2O + 2NaOH -- (heated) --> 2NaAl (OH) 4. Fe2O3ไม่ละลายในด่าง ส่วน SiO2ละลายเป็นซิลิเกต (silicate) Si (OH) 6-6. ซิลิเกต (silicate) จะเหลืออยู่ในสารละลาย ดังสมการ Al (OH) 3-- (heated) -->Al2O3+ 3H2O. Al2O3คือ อะลูมิน่า (alumina) อะลูมิเนียมออกไซด์ ทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำความร้อน

การนำความร้อนเป็นกระบวนการชีววิทยา ที่เกิดขึ้นบนชั้นอะตอมของอนุภาค เป็นหนึ่งในกระบวนการถ่ายเทความร้อนในโลหะ การนำความร้อนเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ (คล้ายการนำไฟฟ้า) ในของเหลวและของแข็งที่มีสภาพการนำความร้อนต่ำเป็นผลมาจากการสั่นของโมเลกุลข้างเคียง ในก๊าซ …

รายละเอียดเพิ่มเติม