โฮมเพจ   /  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำเหมืองหินปูน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำเหมืองหินปูน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ...

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA) หมายถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสังเกตประเด็นปัญหาทางวิชาการและแนวทางการปรับปรุงในการ ...

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11) ธุรการ โทร : 02-265-6615

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการเหมืองหินปูนตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 กับผลกระทบต่อ ...

65 บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลจากการนำระบบมาตรฐาน iso 14001 มาใช้กับบริษัทเหมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCG แจงทำเหมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบ Semi-Open Cut

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งหินปูนที่มีศักยภาพ ทั้งยังมีปริมาณสำรองมากเพียงพอสำหรับการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"พิธา" แนะเร่งตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบทำเหมืองแร่ ยันไม่ต้านพัฒนา ...

ระยะที่สองช่วงระหว่างสร้างและทำเหมือง มีการใช้สารเคมีที่เสี่ยงต่อสุขภาพและสามารถปนเปื้อนเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 - กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.)

ผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ปี 2564 แนวทางการศึกษาและการประเมินผล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ...

หน้าหลัก-บทความหลัก-สถานการณ์-สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได สู่คำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่ : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือต่างๆ - กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11) ธุรการ โทร : 02-265-6615

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ...

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองหินบริเวณเทือกเขาควนเหมียง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม