โฮมเพจ   /  การฝึกอบรมการบริการด้านวิศวกรรมเคมี

การฝึกอบรมการบริการด้านวิศวกรรมเคมี

Chemengedu.com หลักสูตรฝึกอบรม อบรมสัมมนา วิศวกรรมเคมี ...

ChemEngEdu มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาด้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) | CONC ...

» หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs) » หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน "ผู้มีความสามารถสูง" (Strategic Talent Management) » หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) » โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมประกอบการอบรม: 1 ชมวีดีทัศน์ การบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง และวิธีขจัดแรงกดดัน. 2 วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ - KMUTT

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2470-7400-1, 0-2470-7328-9 และ 0-2470-7451-2E-mail: [email protected] : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมภายในองค์กร | trainingreform.com

การแข่งขันการเสิร์ฟระดับ World Class การตั้งเกณฑ์และการให้คะแนน 2/2 23 October 2020 มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับโลก (WorldSkills Occupational Standards) 1/2 29 September 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรทั่วไป • MTEC A Member Of NSTDA

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพื้นฐานที่สอดคล้องตามพันธกิจของเอ็มเทคให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ มีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรม การกัดกร่อนของโลหะที่อุณหภูมิสูงและกรณีศึกษา (วันที่ 20-21 เมษายน 2566) การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา (วันที่ 3-4 เมษายน 2566)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Engineering Courses - DETI Co., Ltd. | ศูนย์ฝึกอบรม ...

หลักสูตรอบรมทางด้านวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม SolidWorks, AutoCAD Architecture & Engineering หลักสูตรอบรมทางด้านการออกแบบ 3D และ ทางด้านงานก่อสร้าง ด้วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมประกอบการอบรม: ฝึกการค้นหา 6Ps'และพัฒนาบุคลิกภาพของการบริการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โมดูลที่ 4 การวิเคราะห์แผนผังหรือแม่บทการให้บริการเพื่อการนำมายกระดับปรับปรุง สร้าง Service Blue Print ของการบริการที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาจุดสัมผัสให้เป็นจุดได้ใจ..ได้โอกาส สร้างเกณฑ์ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ : College of Engineering

งานด้านวิศวกรรมโครงการ (Project Engineering) การวางแผนโครงการในส่วนของวิศวกรรมเคมี และบริหารควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมสัมมนา – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมโยธา. 03 มี.ค. 66 - 04 มี.ค. 66. 3-4/03/2566 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 17. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาที่ผ่านมา – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมภายในองค์กร | trainingreform.com

ก่อนการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ทัศนคติในการทำงาน ทีมเวอร์คที่ดี ขอแนะนำให้ค้นหาสิ่งเหล่านี้ในองค์กรก่อน เช่น มีมาตรฐานของการบริการหรือการทำงานที่ใช้อ้างอิงหรือยัง มีข้อขัดแย้งอะไรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีพนักงานที่ทำผิดกฎระเบียบอยู่เสมอแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตักเตือนหรือลงโทษหรือไม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านวิศวกรรมทั้งหมดของเรา - Hilti Corporation

บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพของเราดำเนินการโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ - KMUTT

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. โทรศัพท์ 0-2470-7400-1, 0-2470-7328-9 และ 0-2470-7451-2. E-mail: [email protected]. Facebook : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม การทำงานกับสารเคมี และ เก็บกู้สารเคมี อบรมสารเคมี ลดสูง ...

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน ดูรายละเอียดหลักสูตร > สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น 0% ปฏิบัติจริง มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง ถึง 70% ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมหลักสูตรการอบรมพนักงาน และหัวข้ออบรมพนักงาน

3. หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success (C-03) หลักสูตรการอบรมพนักงานทั่วไป ด้านแง่คิดทัศนคติ การพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นให้มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม