โฮมเพจ   /  อุตสาหกรรมการขุดแร่ของอินเดีย

อุตสาหกรรมการขุดแร่ของอินเดีย

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 ข้อกังขาของภาคประชาชนกรณีรัฐบาลอนุญาต ...

ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตในการทำเหมืองแร่ทองคำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อารยธรรมอินเดีย - อารยธรรมสมัยโบราณ

เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อารยธรรมอินเดีย - อารยธรรมสมัยโบราณ

มรดกของอารยธรรมอินเดีย 1. ด้านสถาปัตยกรรม – ซากเมืองฮารับปาและโมเฮนโจ – ดาโร ทำให้เห็นว่ามีการวางผังเมืองอย่างดี มีสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ถนน บ่อน้ำ ประปา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของการขุดเหมืองที่ไม่ได้อยู่ในเหมือง

หากพูดถึงการขุดเหมืองแร่ ทุกคนคงนึกถึงการเข้าไปในถ้ำแคบๆ ลึกๆ เพื่อลงไปขุดหาแร่ใต้ดิน แต่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าแร่ธาตุทรัพยากรเหล่านี้ มันล่องลอยอยู่บนอวกาศเต็มไปหมด เยอะจนถึงขนาดที่ดาวเคราะห์น้อยบางดวงมีทรัพยากรมูลค่ามากพอ ถึงขนาดถ้านำมันกลับมายังโลกจะทำให้เศรษฐกิจโลกพังกันเลยทีเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมแร่ธาตุของอินเดีย - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุของอินเดียยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกพอสมควร ซึ่งทำให้การเติบโตในสาขานี้ไม่บรรลุถึงศักยภาพ อาทิ - ขาดการสำรวจแหล่งแร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ (professional exploration) ซึ่ง อินเดียจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการสำรวจทางธรณีวิทยา เพื่อให้การสำรวจแหล่งแร่ธาตุสามารถทำได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อระบบเศรษฐกิจ

ยากจนซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs)1 2. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแร่ของโลก 2.1 การผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่ - วิกิพีเดีย

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอา แร่ ที่มีค่า หรือ วัสดุทาง ธรณีวิทยา อื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือ สายแร่ ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุทั่วไปที่สกัดได้ แร่โลหะ ได้แก่ บอกไซต์ (สำหรับหลอมเป็น อะลูมิเนียม) ทองแดง เหล็ก ทองคำ ตะกั่ว แมงกานีส แมกนิเซียม นิเกิล ฟอสเฟต แพลทินัม เงิน ดีบุก ไททาเนียม ยูเรเนียม สังกะสี แร่อโลหะ เช่น เกลือหิน ถ่านหิน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

รัสเซีย ยูเครน : อ้างสงคราม หลายประเทศฉวยโอกาสรื้อฟื้นนโยบาย ...

การคว่ำบาตรอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซีย ทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด

หากเรามาพิจารณาถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะพบว่า วันนี้มีผู้ประกอบการหลายรายหันไปจับมือกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อินเดีย - ประวัติศาสตร์สากล

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ชนชาติต่างๆ ขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครองอินเดีย เป็นผลให้เเกิดการผสมผสานและหล่อหลอมอารยธรรมของชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาปกครองอินเดีย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เหมืองลิกไนต์แบบเปิด (open pit mining) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเป็นตัวอย่างคลาสสิกของอุตสาหกรรมขุดเจาะ (extractive industries) ที่ สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาเป็นลำดับ เหมืองลิกไนต์ที่แม่เมาะมีการสำรวจตั้งแต่ปี 2460 และมี แผนที่จะปิดในอีก 30 ปีข้างหน้า เนื่องจากแหล่งสำรองลิกไนต์ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ครอบครองแร่สำคัญของโลก

ประเทศที่มีแร่หายากมากที่สุดในโลกคือจีน ผมขออนุญาตนำข้อมูล Mine Production of rare earths in China from 2010-2022 จาก statista.com ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่ได้รับการยอมรับมารับใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อินเดีย - ประวัติศาสตร์สากล

อินเดีย. อินเดีย. อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "อนุทวีป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

จากที่มีการกล่าวถึงในย่อหน้า คุกกี้การแสดงผล ด้านบน เราอาจจะติดตั้งคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณซึ่งเป็นคุกกี้บุคคลที่สาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

[NTP59] ผู้ครอบครองแร่สำคัญของโลก โดย

ทันทีที่รัฐมนตรีเหมืองแร่ของอินเดียประกาศการค้นพบ พวกผู้เชี่ยวชาญจากตะวันตกก็สวนมาเลยครับว่า การผลิตเหมืองแร่ลิเทียมไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 8 ขุดแร่เสร็จแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการใช้เชื้อเพลิงคั่วแร่ลิเทียม กระบวนการสกัดแร่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก และจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมแร่ - ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

แร่พลวงเป็นแร่เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่เริ่มมีการผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา โดยเริ่มมีการผลิตส่วนใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ในแคลิฟอร์เนีย ตัวแปรพลิกสหรัฐฯ เป็นผู้นำสินแร่หายาก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้ จีนสามารถควบคุมสินแร่หายากเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ จนสามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของสินแร่นี้ได้ราว 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญในการแปรรูปแร่เหล่านี้ แม้ข้อมูลของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ หรือ USGS จะระบุว่า จีนจะมีแหล่งสินแร่หายากเพียงหนึ่งในสามของสินแร่หายากทั่วโลกก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐกิจอินเดีย - วิกิพีเดีย

การทำเหมืองแร่ นับเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจอินเดีย อินเดียสามารถผลิตแร่ธาตุได้มากถึง 79 ชนิด (ไม่รวมทรัพยากรเชื้อเพลิงและพลังงานปรมาณู) ในปี 2552-2553 ซึ่งรวมทั้งแร่ เหล็ก, แมงกานีส, ไมกา, บอกไซต์, โครไมต์, หินปูน, แร่ใยหิน, ฟลูโอไรต์, ยิปซัม, ดิน ochre, ฟอสฟอไรต์, และทราย ซิลิกา [31] ภาคเกษตรกรรม [ แก้]

รายละเอียดเพิ่มเติม