โฮมเพจ   /  ฮิปโปเครติก ปิ๊ง

ฮิปโปเครติก ปิ๊ง

พวกฮิปโปเครติสทำอะไร?

มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะ "บิดาแห่งการแพทย์" ฮิปโปเครติสเกิดที่คอสประมาณ 460 ปีก่อนคริสตกาล เขาเป็นคนที่ปลดปล่อยศิลปะการรักษาจากแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาที่มีมนต์ขลังในอดีตโดยปฏิเสธความเชื่อในแหล่งกำเนิดของโรคอันศักดิ์สิทธิ์ เลนทิสค์ บุช. ถั่วพิสตาเซียเลนติสคัส ทับทิม. ปูนิกา กรานาตัม. เม็ดยี่หร่า. Foeniculum หยาบคาย ทฤษฎีของเกล็นคืออะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

10 นักคิด / นักเขียนกรีกในตำนาน | Dek-D.com

ฮิปโปเครติสได้ชื่อว่าเป็น "บิดาแห่งการแพทย์" ผลงานเขียนของเขาล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งสิ้น และมีมากถึง 70 ชิ้น ความโดดเด่นของฮิปโปเครติสคือ เขาแตกต่างจากแพทย์ทั่วไปในยุคนั้น ที่เชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากพระเจ้าลงโทษ และใช้พิธีกรรมในการรักษา ฮิปโปเครติส เป็นคนแรกที่เริ่มทำระเบียนประวัติคนไข้ และวางกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติตนของแพทย์กับคนไข้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. ฮิปโปเครตุส - สาธารณสุข

ฮิปโปเครติส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนายแพทย์คนสำคัญคนแรกในยุคก่อนคริสตกาล เกิดที่เกาะคอส ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 460 ปีก่อนคริสตกาล นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์รู้ประวัติของเขาน้อยมาก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บล็อก Yoair - สิ่งพิมพ์บล็อกมานุษยวิทยาของโลก

January 7, 2023 January 7, 2023 อริสโตเติล, ภาษาถิ่น, ฮิปโปเครติส, ประวัติ, อิบนุรุด, ปรัชญา, เพลโต, โสกราตีส, การตบตา, สโตอิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม

'First Do No Harm' เป็นส่วนหนึ่งของคำสาบานของฮิปโปเครติคหรือไม่?

ฮิปโปเครติ สเป็นแพทย์ชาวกรีกที่อาศัยอยู่บนเกาะคอสระหว่างประมาณ 460-370 ก่อนคริสตศักราช เขาเขียนตำราทางการแพทย์มากมายและถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในการแพทย์กรีกโบราณ โดยทั่วไปเขาให้เครดิตกับการเขียนคำสาบานฮิปโปเครติกดั้งเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. ฮิปโปเครตุส - สาธารณสุข

ฮิปโปเครติส. ฮิปโปเครติส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนายแพทย์คนสำคัญคนแรกในยุคก่อนคริสตกาล เกิดที่เกาะคอส ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 460 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปโปเครตีส

ฮิปโปเครตีสถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน วิธีการรักษาของเขามีระเบียบแบบแผนเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งใน ปัจจุบันผู้ที่จบวิชาแพทย์ก็ยังต้องกล่าวคำปฏิญาณ (Hippocratic Oath) ตามที่ฮิปโปเครตีสเคยกล่าวไว้ต่อหน้าเทพเจ้า แอสเคลปิอุส (Asclepius) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ของกรีก และส่วนหนึ่งในคำปฏิญาณนี้ ได้ถูกนำมาเป็นข้อบังคับ หรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปพอคราทีส - วิกิพีเดีย

ชีวประวัติ [ แก้] ภาพเขียนแสดงเรื่องราวขณะฮิปพอคราทีสปฏิเสธการเข้าเฝ้าจักรพรรดิ อะเคเมนิด อาร์ตาเซอร์เซส ผู้ร้องขอการช่วยเหลือจากฮิปพอคราทีส ภาพเขียนโดย กีรอเดต์ [5] นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปยอมรับว่าฮิปพอคราทีสเกิดระหว่าง 460 ปีก่อน ค.ศ. บนเกาะ กอส ในดินแดนกรีซ ในขณะที่ข้อมูลเชิงชีวประวัติชิ้นอื่น ๆ ของเขานั้นมีแนวโน้มว่าไม่เป็นความจริง [6]

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปโปเครตีส

ฮิปโปเครตีสถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน วิธีการรักษาของเขามีระเบียบแบบแผนเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งใน. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปโปเครติส บิดาการแพทย์... - Silpawattanatham - ศิลปวัฒนธรรม ...

ฮิปโปเครติส บิดาการแพทย์ กับคําปฏิญาณของเขาที่เป็นจรรยาบรรณแพทย์ลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุด และเป็นรากฐานจรรยาบรรณแพทย์สากล #ฮิปโปรเค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำปฏิญาณของ "ฮิปโปเครติส" บิดาแห่งการแพทย์ ต้นกำเนิดจริยธรรม ...

ฮิปโปเครติส (460-370 ก่อน ค.ศ.) เป็นแพทย์ชาวกรีกโบราณ เกิดที่เกาะโคส ประเทศกรีซ ในครอบครัวที่มีพ่อและปู่เป็นแพทย์ ในสมัยโบราณที่มักมีผู้ตั้งตน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำปฏิญาณของ "ฮิปโปเครติส" บิดาแห่งการแพทย์ ต้นกำเนิดจริยธรรม ...

ฮิปโปเครติส (460-370 ก่อน ค.ศ.) เป็นแพทย์ชาวกรีกโบราณ เกิดที่เกาะโคส ประเทศกรีซ ในครอบครัวที่มีพ่อและปู่เป็นแพทย์ ในสมัยโบราณที่มักมีผู้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ ตั้งสมมติฐานการป่วยว่าเป็นการถูกลงโทษของพระเจ้า และรักษาด้วยพิธีกรรม ฮิปโปรเครติสได้ปฏิวัติความเชื่อและวิธีการรักษาเดิมๆ เชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจาก สาเหตุทางธรรมชาติ, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, …

รายละเอียดเพิ่มเติม

[Knowledge Variety] ฮิปโปเครติส(Hippocrates) ...บิดาแห่ง ...

.....ขอนำเสนอประวัตินายแพทย์ฮิปโปเครติส ผู้มีคุณูปการต่องวงการแพทย์สมัยก่อนคริสตกาล ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง 460-377 b.c.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thpanorama - ทำให้ตัวเองดีขึ้นวันนี้!

ฮิปโปเครติสชี้ให้เห็นว่ากรุ๊ปเลือดนั้นมีลักษณะที่เข้ากับคนง่ายเอาใจใส่เอาใจใส่และสื่อสาร. ลักษณะที่เปิดเผยมากของเขาอาจทำให้คนนี้ดูถูกเหยียดหยามในการกระทำบางอย่างของเขา. ความเศร้าโศก ตาม Hippocrates เมื่อน้ำดีสีดำเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเศร้า.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจิตสมัยกรีก-โรมัน (ตอน 1) ยุคเชื่อว่า "เป็นบ้า" เพราะ ...

ฮิปโปเครติส แบ่งความเป็นบ้าออกเป็น 3 อย่าง คือ มาเนีย (Mania) เมอแลงโคเลีย Melancholia และพรีนิติส (Phrenitis) ฮิปโปเครติสยังเชื่อว่า ความเป็นบ้าเกิดจากความผิดปกติของของเหลวอย่างหนึ่งในร่างกายเรียกว่าฮิวเมอร์ (humour) มี 4 อย่าง ได้แก่ เลือดน้ำดีดำ น้ำดีเหลือง และเสมหะ สิ่งเหล่านี้ผิดปกติไปเพราะความร้อน ความเย็น ความชื้น และความแห้งจากสภาพแวดล้อม …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปโปเครติส : บิดาแห่งการแพทย์ | Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ

ฮิปโปเครติส (Hippocrates) ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์" หรือ "บิดาแห่งการแพทย์" (The Father of Medicine) เนื่องจากเป็นแพทย์คนแรกที่ได้ศึกษา ค้นคว้า นำวิธีการรักษาโรคแบบใหม่มาเผยแพร่ และมาใช้กับคนไข้ที่มารับการรักษาจากเขา ทั้งเป็นคนแรกที่ได้ปฏิรูปวงการแพทย์ด้วยการปฏิเสธไม่นำการรักษาแบบเก่า …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฤดูกาลและองค์ประกอบของอารมณ์ขันทั้งสี่ของร่างกาย

ในคลังข้อมูลของฮิปโปเครติก (เชื่อว่า ไม่ใช่ งานของชายคนเดียวในชื่อนั้น) โรคคิดว่าเกิดจาก ไอโซโนเมีย ความเหนือกว่าของหนึ่งในสี่อารมณ์ขันทางร่างกาย: น้ำดีเหลือง น้ำดีดำ เสมหะ เลือด สี่อารมณ์ขันตรงกับสี่ฤดูกาล: ฤดูใบไม้ร่วง: น้ำดีสีดำ ฤดูใบไม้ผลิ: เลือด ฤดูหนาว: เสมหะ ฤดูร้อน: น้ำดีสีเหลือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮิปโปเครติส - YouTube

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators ...

รายละเอียดเพิ่มเติม