โฮมเพจ   /  สูตรทางกลของ

สูตรทางกลของ

คลื่นกล (Mechanical wave)

1. การจำแนกคลื่นตามความจำเป็นของการใช้ตัวกลาง. 1.1 คลื่นกล (Mechanical Wave) เป็นคลื่นที่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบแรงดึง

สมบัติสําคัญของวัสดุสามารถอ านได จากกราฟดังกล าวนี้ เช น ค าความเค นสูงสุดที่วัสดุทนรับได (ความ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลูโคส - วิกิพีเดีย

ขั้นตอนที่สองเรียกว่า แซคคาริฟิเคชัน (saccharification) ขั้นตอนนี้จะไฮโดรไลซ์แป้งบางส่วนและไฮโดรไลซ์กลูโคสอย่างสมบูรณ์โดยใช้เอนไซม์ กลูโคอะไมเลส (glucoamylase) จาก เชื้อรา แอสเปอร์จิลลัสไนเกอร์ (Aspergillus niger) [8] สภาวะของปฏิกิริยาจะต้องควบคุมให้อยู่ที่ pH 4.6–5.2, 55–60 °C [9] และความเข้มข้นของคาร์โบไฮเดรตจะต้องอยู่ที่ 30–35% โดยน้ำหนัก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมบัติเชิงกลของของแข็ง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

กล่องทั้ง 3 รูป มีขนาดเท่ากันบรรจุของเหลวเต็มเหมือนกัน แต่วางคนละแบบกล่องทั้ง 3 จะมีแรงดันของเหลวกดก้นภาชนะเท่ากัน เพราะมีน้ำหนักเท่ากันกล่องใบที่ 3 จะมีความดันของเหลวกดก้นภาชนะมากที่สุด เพราะมีพื้นที่ก้นภาชนะน้อยที่สุด การหาค่าความดันที่กดก้นภาชนะ อาจใช้สมการ P = ρ gh เมื่อ P = ความดัน ( N/m2) ρ = ความหนาแน่นของของเหลว ( kg/m3) g = 10 m/s2

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหล็ก - วิกิพีเดีย

เหล็กเป็นโลหะสีเงินสีขาวหรือสีเทา เป็นเงา วิธีการหล่อสามารถใช้ค้อนทุบเป็นแผ่นบางๆได้ และยังสามารถยืดได้ เหล็กมีความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 5 การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง

การเคลื่อนที่ของสปริง. XXXXXเมื่อทำให้สปริงมีความยาวเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนตำแหน่งจากแนวสมดุล จะมีแรงที่ดึงกลับ หรือพยายาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักสูตรเคมีหรือโมเลกุลของกลูโคส

สูตรโมเลกุลสำหรับกลูโคสคือ C 6 H 12 O 6 หรือ H-(C=O)-(CHOH) 5-H สูตรเชิงประจักษ์หรือง่ายที่สุดคือ CH 2 O ซึ่งระบุว่ามีอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมสำหรับอะตอมของคาร์บอน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 คุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ - วัสดุช่างอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของวัสดุในงานอุตสาหกรรม ได้แก่. 1. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties) เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานและพลังงาน คืออะไร สามารถจำแนกได้กี่ประเภท

ในทางฟิสิกส์ งานจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุมีการกระจัดอยู่ในทิศทางหรือในแนวเดียวกันกับแรง เช่น เมื่อยกกล่องที่มีน้ำหนัก 30 นิวตัน ขึ้นจากพื้นไปวางบนชั้นหนังสือที่สูงจากพื้น 1.2 เมตร งานที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำดังกล่าว สามารถคำนวณได้จากสูตร W = F x s ตัวอย่างเช่น จากแรงกระทำ หรือ F = 30 นิวตัน และระยะทาง หรือ s = 1.2 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซูโครส - วิกิพีเดีย

ซูโครสประกอบด้วยโมเลกุลของ กลูโคส (glucose) 1 โมเลกุล เชื่อมต่อกับโมเลกุลของ ฟรักโทส (fructose) 1 โมเลกุล ด้วย พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) สูตรเอมไพริกัลของซูโครส คือ C 12 H 22 O 11 และชื่อเคมีคือ β-D-fructofuranosyl- (2→1)-α-D-glucopyranoside. ( α (1-2) pronounced alpha-one-two ) การผลิต (Production) [ แก้]

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมดุลทางกลศาสตร์ - วิกิพีเดีย

ในทางกลศาสตร์คลาสสิก อนุภาคที่อยู่ในภาวะสมดุลกล คือมีแรงลัพธ์ต่ออนุภาคที่เป็นศูนย์ สำหรับระบบทางฟิสิกส์ที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆหลายๆระบบรวมกัน ระบบนั้นจะอยู่ในภาวะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อระบบย่อยๆทั้งหมดเท่ากับศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง บทที่ 4 รหัสวิชา 2104 – 2106

ก าลังเอาต์พุตของมอเตอร์ = 11,000 W 1,375 W = 9.625 kW ตัวอย่างที่ 4-3 จงค านวณหาก าลังงานกลที่เพลาของมอเตอร์แบบอนุกรม โดย

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลื่นกล (Mechanical wave)

แต่หาก เราพิจารณาคลื่นที่เคลื่อนที่ไปได้ 1 ลูกคลื่นพอดี นั่นคือ ระยะทางในการเคลื่อนที่ของคลื่นเท่ากับความยาวคลื่นλ และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 1 ลูกคลื่นนั้นก็คือ คาบของการเคลื่อนที่ T จะได้ว่า v = s/t = λ/T หรือ v =λf (เมื่อ ความถี่ f = 1/T) เมื่อ v แทน อัตราเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที λ แทน ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทบทวนชลศาสตร

กําลังของของไหล (Pw) เนื่องจากเคร ื่องสูบน้ําหาได จาก เมื่อ γ = น้ําหนักจําเพาะ (N/m3) Q = อัตราการไหลของน ้ําผ านป ม (m3/s)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Glucose (กลูโคส) คืออะไร? รวมทุกเรื่องที่ควรรู้! | HD สุขภาพ ...

"Glucose" หรือ กลูโคส คือชนิดของน้ำตาลขนาดเล็กโมเลกุลเดี่ยว ที่สูตรทางเคมีคือ C6H12O6 ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งาน หรือเผาผลาญเพื่อให้เกิดเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม