โฮมเพจ   /  อาชีพการฆ่าและการทำลายล้าง

อาชีพการฆ่าและการทำลายล้าง

มารู้จัก "สารซักฟอก" สารทำความสะอาด คุณสมบัติเป็นอย่างไร ...

เป็นสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อบักเตรีและรา ออกฤทธิฆ่าบักเตรีได้แรงกว่าสารฟีนอลประมาณสิบเท่า และไม่ทำให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาฆ่าแมลงมีสารเคมีอันตรายอะไรบ้าง? ผักอะไรเสี่ยงยาฆ่าแมลงมาก ...

ความหมายของยาฆ่าแมลง. ยาฆ่าแมลง (Insecticides) คือ สารเคมีสำหรับช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการกำจัดศัตรูพืช โรคพืช หรือแมลงที่ทำให้พืชผัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้าง ...

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ( อังกฤษ: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) เป็นสนธิสัญญาซึ่ง สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีข้อมติที่ 260 ตกลงรับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1948 และเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 1951 [1] อนุสัญญานี้กำหนดบทอธิบายศัพท์ "ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ตามกฎหมาย …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พันธุฆาต - วิกิพีเดีย

พันธุฆาต. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [1] [2] ( อังกฤษ: genocide) คือ การกระทำอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำลาย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางอุดมการณ์: ความตายระลอกสองของคณะราษฎร

วจนา วรรลยางกูร เรื่อง กฤตพร โทจันทร์ ภาพประกอบ "ขั้นตอนแรกของการฆ่าผู้คนคือการทำลายความทรงจำของพวกเขา ทำลายหนังสือ วัฒนธรรม และประวัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

Kangur ซึ่งเป็นสื่อของรัฐ ให้มีความผิดฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยให้จำคุกตลอดชีวิต ซึ่งกรณีดังกล่าว นับว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ แม้สื่อมวลชนไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้ลงมือฆ่าโดยตรง แต่หาก ทำหน้าที่ปลุกปั่น และชี้นำให้มีการใช้ความรุนแรง ก็ต้องรับผิดตามกฎหมายต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหตุผลในการห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ คำพิพากษาศาล ...

การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (Holocaust Denial) และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาเมเนีย (Armenian Genocide) นายอัศวิน อุดทาคำ๑ "Who controls the past controls the future.

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันรำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล: "ผมเป็นคนที่มีความสุข ...

7 ปี หลังจากการโจมตีในวันนั้น เขาและชาวยิวคนอื่น ๆ ต้องเผชิญกับความโหดร้ายที่ไม่อาจจินตนาการได้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายกักกันบูเคนวัลด์ (1938) ค่ายเอาชวิทซ์ (1944) และการเดินแถวมรณะ (death march)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวันดา - วิกิพีเดีย

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวันดา เป็นการสังหารหมู่ พันธุฆาต ทุตซี (Tutsi) และฮูตู (Hutu) สายกลางใน ประเทศรวันดา โดยสมาชิกรัฐบาลฝ่ายข้างมากฮูตู ระหว่างสมัยประมาณ 100 วันตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2537 มีชาวรวันดาประมาณ 501,000–1,000,000 คนเสียชีวิต ซึ่งเป็น 70% ของชาวทุตซี และ 20% ของประชากรรวมของรวันดา สมาชิกอภิชนการเมืองแกนกลางที่เรียก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮอโลคอสต์ - วิกิพีเดีย

ฮอโลคอสต์ (อังกฤษ: The Holocaust) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โชอา (อังกฤษ: Shoah; ฮีบรู: השואה) เป็นพันธุฆาตระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งนาซีเยอรมนีและผู้ให้การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พันธุฆาต - วิกิพีเดีย

ปัจจุบัน ความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอำนาจหน้าที่ของ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่จะดำเนินกระบวนยุติธรรม แต่ก่อนหน้านี้ ระหว่างที่ประชาคมโลกกำลังช่วยกันก่อตั้งศาลดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการเฉพาะกิจระหว่างประเทศ จนกระทั่ง ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 274 การยึดทรัพย์สินและการทำลายล้างครอบครัว

อ่าน ระบบมหาคุรุป่วนมิติ ระบบมหาคุรุป่วนมิติ - บทที่ 274 การยึดทรัพย์สินและการทำลายล้างครอบครัว แปลโดย Fairgroup ที่ไทยโนเวล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชวนอ่าน 7 วรรณกรรม ว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ...

อีกหนึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สะเทือนขวัญคนทั่วโลกที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1939 เมื่อสหภาพโซเวียตบุกเข้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 'The Holocaust' สงครามที่เกิดจาก ...

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ Genocide คือสงครามที่รุนแรงและน่าหวาดกลัว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสำคัญของการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) ต่อสังคมโลก ...

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 หรืออนุสัญญาทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on the Prevention and Punishment the Crime of Genocide 1948 หรือ the Genocide Convention) จึงถือกำเนิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการสังหารชาวยิวจำนวนกว่าหกล้านคนโดยรัฐบาลทหารนาซีในประเทศเยอรมนีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันรำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล: "ผมเป็นคนที่มีความสุข ...

หลังรอดจากเหตุการณ์การจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเยอรมนีมาได้ เอ็ดดี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวันดา: ครบรอบ 25 ปี เหตุสังหาร 8 แสนชีวิต ...

นายคากาเม ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 ด้วยคะแนนท่วมท้น เมื่อปี 2017 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม