โฮมเพจ   /  ซัพพลายเออร์ของโรงบด

ซัพพลายเออร์ของโรงบด

7 ขั้นตอนการจัดหา (Sourcing) ตามหลักสากล - Supply Chain Guru

การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) คือ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน ในขณะที่การจัดหา (Sourcing) คือ การคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นการจัดหานับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 7 ขั้นตอนการจัดหา (Sourcing) ตามหลักสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมซัพพลายเออร์ วัตถุดิบอาหาร คัดสรรเพื่อธุรกิจคุณ

ซัพพลายเออร์ (Supplier) แปลตรงตัว คือ 'ผู้ผลิต' คือ กลุ่มคนที่ทำการค้าซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจแทบจะทุกระดับทุกขนาด ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ โดยที่เรานึกถึงและเห็นภาพชัด คือ ช่วย Support คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Suppliers ซัพพลายเออร์ คืออะไร

Suppliers (ซัพพลายเออร์) หมายถึง ผู้ผลิตสินค้าและนำมาจำหน่ายให้กับบริษัทต่างๆที่ได้ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าให้ ซึ่งซัพพลายเออร์จะมีระบบการขนส่งแบบ Logistic (โลจิสติก) เพื่อส่งสินค้าให้ได้มากที่สุด ประหยัดเวลาที่สุด และก่อให้เกิดกำไรสูงสุด ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเองและต้องการรับสินค้ามาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ แล้วซัพพล...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร

ซัพพลายเออร์ (Supplier) หมายถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาดี (ถูกกว่าของรายอื่น) เปรียบเสมือนหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจ การต่อรองกับซัพพลายเออร์มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักๆ เช่น วิธีการชำระเงิน ราคาและมูลค่าที่จะต้องชำระ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการต่างๆ เช่น การจ่ายเงิ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดซื้ออย่างชาญฉลาด - Sumipol

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ (Concept) แน่นอนว่าการทำงานของฝ่ายจัดซื้อเต็มไปด้วยความกดดันเรื่องราคาหรือต้นทุน การลดต้นทุนมีหลายวิธี แต่วิธีที่แย่ที่สุด คือ การกดราคาซัพพลายเออร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา แบบที่เรียกว่า "Win – Lose Solution" ผู้รู้ในวงการจัดซื้อทั่วไปต่างก็แนะนำไปในทิศทางเดียวกันว่า การจะลดต้นทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Cost Saving) ต้อง...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Apple เปิดตัวกองทุนเพื่อการพัฒนาพนักงานของซัพพลายเออร์มูลค่า ...

Apple เปิดตัวกองทุนเพื่อการพัฒนาพนักงานของซัพพลาย เออร์ มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Apple จับมือกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการขยายโครงการริเริ่มสำหรับบุคลากรทั่วทั้งซัพพลายเชนของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์กำาหนดระดับค่าจ้างและสวัสดิการ ขั้นต่ำา ที่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานใน สภาพแวดล้อมท้องถิ่นด้วย ซัพพลายเออร์จะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทุกฉบับ ทีเกี่ยวกับ ขีดจำากัดด้านชั่วโมงทำางานตามปกติและล่วงเวลา ตลอดจนค่าตอบแทนด้วย ข.

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ซัพพลายเออร์'ผวาค้าปลีก ควบรวมเพิ่มอำนาจต่อรอง

ส่วนซัพพลายเออร์รายเล็ก กลาง ใหญ่ จะขายสินค้าในช่องทางห้างค้าปลีกประเภทต่างๆ อำนาจต่อรองมีแตกต่างกันอยู่แล้ว ขณะที่การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 ขั้นตอนการจัดหา (Sourcing) ตามหลักสากล - Supply Chain Guru

ทำการวิเคราะห์ SWOT ของ shortlisted ซัพพลายเออร์:. ในขั้นตอนนี้ หลายคนอาจคิดว่าไม่สำคัญและมองข้ามไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในระดับสากลจะมีการทำ SWOT analysis ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์ของเราไม่มีสิทธิ์ใช้ อำานวยความสะดวกหรือมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซัพพลายเออร์ร้านอาหาร: ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุด?

ความสำคัญของการเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดสำหรับร้านอาหารของคุณ ขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ประเภทของผู้ให้บริการที่คุณควรพิจารณา เคล็ดลับในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ฉันจะให้คำแนะนำเพื่อให้คุณเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับซัพพลายเออร์ของคุณ เนื่องจากการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางการค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ - การบริหารซัพพลายเออร์ | UPS ...

ใช้เครื่องมือและความสามารถเพื่อสำเร็จภารกิจ. ผสานการมองเห็นและความสามารถในด้านการทำงานร่วมกันของซอฟท์แวร์ที่ปฏิบัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อซัพพลายเออร์ ...

NanaSupplier.com: ศูนย์รวมข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อซัพพลายเออร์ในไทย พร้อมสินค้าโปรโมชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ซัพพลายเออร์'ผวาค้าปลีก ควบรวมเพิ่มอำนาจต่อรอง

จับตากลยุทธ์สยายอาณาจักรค้าปลีกทางลัดของ " ซีพี " ควบรวม " เทสโก้ โลตัส " จะส่งผลให้เป็นยักษ์รีเทลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีร้านค้าหลากรูปแบบทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างค้าปลีกชำระเงินสด ร้านสะดวกซื้อ หวั่นกระเทือน " ซัพพลายเออร์ " ทุกขนาดเพราะมีอำนาจต่อรองเพิ่ม ผู้ผลิตยัน ระหว่างควบรวมกิจการ นโยยายค้าขายยังไม่เปลี่ยน ธุรกิจยังไม่กระทบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

doi:10.4186/ejth.2010 241 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ด้วยเทคนิค ...

ของซัพพลายเออร์จึงจัดได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความหลากหลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซัพพลายเออร์ร้านอาหาร: ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุด?

เมื่อคุณมีรายการความต้องการเฉพาะของร้านอาหารของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็มาถึง. 2. ระบุซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ. เมื่อคุณรู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม