โฮมเพจ   /  อุบัติเหตุจากการทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

อุบัติเหตุจากการทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน? - Marumo Super Clean Agent

Sodium Cyanide (NaCN) เป็นของแข็งสีขาว อาจอยู่ในรูปแบบผลึก แท่ง หรือผง พบได้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใช้ในการเคลือบเงาหรือเคลือบสีเหล็ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือการประกอบสถานประกอบการเหมืองแร่

สภาพการใช้ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงลำบากยิ่งขึ้น; เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเหมืองแร่ จำเป็นต้องมีการใช้รถสิบล้อขนาดใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุบัติเหตุจากเครื่องจักร

มาตรา 34 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของความปลอดภัยในการทำงาน และ อุบัติเหตุจากการทำงาน

สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจำนวนเพียง 10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรที่ไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆชำรุดบกพร่อง รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากก้อนแร่สู่สร้อยทองคำ – ชับบ์ในประเทศไทย

การทำงานด้านการขนส่งทองคำของเราครอบคลุมถึงการขนส่งแร่ทองคำ จากเหมืองห่างไกลสำหรับส่งต่อทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ทองคำที่ขนส่งสามารถอยู่ในสภาพใด ๆ เช่น หัวแร่, เศษทอง, ทองคำดิบ หรือทองรูปพรรณ – ความคุ้มครองของเราจะครอบคลุมการจัดเก็บที่มีความเสี่ยง (incidental storage) ใด ๆ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

This Land No Mine ชวนจับตาสถานการณ์ร้อนเหมืองแร่ปี 2564 อาจ ...

บทเรียนแห่งความล้มเหลวของการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ที่เกิดการตั้งคำถามต่อหน่วยงานของรัฐในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ศาลได้มีคำสั่งให้ทำการฟื้นฟูพื้นที่หลังทำเหมืองแร่ทองคำ และบริษัทก็ได้ใช้วิธีการปล่อยให้ตัวเองล้มละลายเพื่อหล...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบการทำเหมืองแร่ - patchareeya pukkham

2. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ ( Operation effects ) เหมืองแร่ทุกชนิดทุกประเภทจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อมอันมีสาเหตุมาจากการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของความปลอดภัยในการทำงาน และ อุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุและการทำงานมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเสมอ กล่าวคือ ในขณะที่เราทำงานนั้นจะมีอุบัติเหตุแอบแฝงอยู่ และเมื่อใดที่เราประมาท อุบัติเหตุก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทันที ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมักจะมีตัวการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการงานในหน้าที่ต่าง ๆ และเป็นตัวสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานประกอบการเหมืองแร่กับความสำคัญของการมีเจ้าหน้าที่ความ ...

มลภาวะทางเสียงและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการทำสถานประกอบการเหมืองแร่นับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการทำเหมืองแร่จำเป็นต้องมีการขุดระเบิดและฉีดน้ำเพื่อช่วยในการเปิดหน้าดินขุดหาแร่ ทำให้จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมและดูแลบริเวณสภาพแวดล้อมภายในเหมืองแร่ รวมถึงแหล่งชุมชนใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบด้านฝุ่นควันและเสียงที่ส่งผลเสีย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือการประกอบสถานประกอบการเหมืองแร่

เหมืองแร่ ถือเป็นหนึ่งในสถานประกอบอาชีพที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและสุขภาวะชุมชนใกล้เคียง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงอุบัติเหตุจากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมือง การแปรรูปแร่ และซีเมนต์ | SKF | SKF

การปฏิบัติงานในการทำเหมืองแร่ การแปรรูปแร่ และการผลิตซีเมนต์ต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่ท้าทายที่สุดและอยู่ในที่ห่างไกลที่สุดในโลก ด้วยความร้อน สารปนเปื้อน การสั่นสะเทือน ภาระโหลดที่หนักหน่วง และความต้องการการผลิตที่สูงโดยวันที่สูญไปอาจส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องมีเครื่องจักรที่คุณสามารถวางใจได้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เหตุผลที่โลกไม่ควรมี "การทำเหมืองแร่ใต้ทะเล"

ข้อ 3 : การทำเหมืองแร่ใต้ทะเล เท่ากับการทำลายมหาสมุทร ปราการปกป้องมนุษย์จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ. ลึกลงไปใต้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คนงานเหมืองชิลี ช่วยคนงานเหมือง เหมืองชิลี 33 คน สำเร็จแล้ว

5 สิงหาคม : เกิดอุบัติเหตุเหมืองแร่ทองแดงและทองคำ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลทรายในชิลีถล่ม ส่งผลให้คนงานเหมืองทั้งหมด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือ. 1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

2. สิ่งแวดล้อมในการทำงานในโรงงาน มีแสงสว่างไม่เพียงพอ, การถ่ายเทอากาศไม่ดี อบอ้าว โรงงานที่มีเสียงดังเกินไป การเก็บวางของไม่เป็นระเบียบ เป็นสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแก่คนงานในงานเกษตรกรรม อาจเกิดจากฝนตก ฟ้าผ่า ขณะทำงานน้ำท่วม และพายุเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ทำงานได้มาก 3. เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม. 1. เกิดจากตัวโรงงาน และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม. โรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2564 – กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ ...

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานประกอบการเหมืองแร่กับความสำคัญของการมีเจ้าหน้าที่ความ ...

ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือการประกอบสถานประกอบการเหมืองแร่. สภาพการใช้ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงลำบากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อการสร้างเหมืองแร่ – วิถีการทำ เหมืองแร่ ทองคำ ทราย ...

การทำเหมืองแร่มีหลายชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเจาะเข้าไปในชิ้นหินลึกใต้ดิน แต่ก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมอย่างแพร่หลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือ 1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในขณะทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น - การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยพลการหรือไม่ได้รับมอบหมาย - การทำงานที่มีอัตราเร่งความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา : คิงส์เกตระบุรัฐบาลอนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ ...

ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ลงนามในคำสั่งที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ...

รายละเอียดเพิ่มเติม