โฮมเพจ   /  สำหรับโรงงานแปรรูปถ่านหิน

สำหรับโรงงานแปรรูปถ่านหิน

ซีพีเอฟนับถอยหลังเลิกใช้ถ่านหิน สำหรับกิจการในประเทศไทย ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าสู่เป้าหมาย Coal Free 2022 ยกเลิกการใช้ถ่านหิน สำหรับกิจการในประเทศไทยภายในปี 2565 ล่าสุด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ เล็งเลิกใช้ถ่านหิน 100 % สำหรับกิจการในประเทศไทย ...

สำหรับโรงงานแปรสภาพขนเป็ด-ไก่ท้ายบ้าน เป็นโรงงานสุดท้ายของธุรกิจสัตว์บกที่ยกเลิกใช้ถ่านหิน และหันมาใช้พลังงานจากชีวมวล โดยเลือกใช้ชีวมวลที่มาจากวัสดุจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ไม้สับ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย ซึ่งนอกจากช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลง นอกจากนี้ โรงงานฯยังได้ลงทุนติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ เลิกใช้ถ่านหิน สำหรับกิจการในประเทศไทย ปี'65

ซึ่งล่าสุดโรงงานแปรสภาพขนเป็ด-ไก่ท้ายบ้านได้ยกเลิกการใช้ถ่านหินตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจสัตว์บกของซีพีเอฟยกเลิกการใช้ถ่านหินแล้วทั้งหมด ขณะนี้ยังเหลือเพียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยและโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค ที่มีแผนยกเลิกใช้ถ่านหินภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยทั้ง 3 โรงงานที่ยกเลิกการใช้ถ่านหิน จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด - ME-SANG

Fluidized Bed Combustion. 2.1.3 Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Coal Gasification) กับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานจากถ่านหิน เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้อย่างแพร่หลาย ...

การทำเหมืองถ่านหินเป็นการทำลายระบบนิเวศบริเวณไปอย่างสิ้นเชิง ข้อดี: มีแหล่งผลิตแน่นอนและปริมาณสำรองเพียงพอ (สำหรับอีก 220 ปีข้างหน้า) เนื่องจากถ่านหินเป็นทรัพยากรที่กระจายอยู่ทั่วโลกและมีการผลิตที่ไม่ได้อาศัยปัจจัยทางสภาพอากาศเหมือนอย่างพลังงานทดแทนอื่นๆ (แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น) ดังนั้น ถ่านหินจึงสามารถผลิตได้ตลอดเวลา มีต้นทุนต่ำ และมีราคาถูก

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยี กับการแปรสภาพถ่านหินเป็นของเหลว ใน "2010 World CTL ...

Shenhua สำหรับผลงานเกี่ยวกับการแปรสภาพถ่านหินเป็น ของเหลวโดยตรง (direct conversion) ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อนำไปใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินหรือในขณะที่นำถ่านหินไปใช้ประโยชน์มีด้วยกันหลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม