โฮมเพจ   /  มลพิษจากเหมืองในอินโดนีเซีย

มลพิษจากเหมืองในอินโดนีเซีย

มลภาวะสิ่งแวดล้อม*_* - tichompoo

ลักษณะของภาวะมลพิษทางน้ำ 1. น้ำที่มีสารอินทรีย์ปนอยู่มาก จุลินทรีย์ที่มีอยู่ก็จะมีการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วโดยมีการใช้ออกซิเจน จึงมีผลทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเหลือน้อย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อเหมืองแร่กับชุมชนอยู่ร่วมกัน กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน ...

อีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ นั่นก็คือ พื้นที่เขตตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองถ่านหินทำให้แหล่งน้ำในอินโดนีเซียปนเปื้อนด้วยสารพิษ

เหมืองถ่านหินทำให้แหล่งน้ำในอินโดนีเซียปนเปื้อนด้วยสารพิษ - Greenpeace Thailand เหมืองถ่านหินทำให้แหล่งน้ำในอินโดนีเซียปนเปื้อนด้วยสารพิษ 3 ธันวาคม 2014 จาการ์ตา, 3 ธันวาคม 2557- วันนี้กรีนพีซเปิดเผยรายงานซึ่งระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของแหล่งน้ำทั้งหมดในจังหวัดกาลิมันตันใต้ ของอินโดนีเซียสุ่มเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเสียจากเหมืองถ่านหิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิกฤตพลังงานจีนหนุนหุ้นเหมืองอินโดฯ-อินเดีย

การที่จีนเผชิญวิกฤตพลังงานครั้งเลวร้ายที่สุด และประสบปัญหาขาดแคลนถ่านหินในรอบหลายปี ล่าสุด ทางการจีนต้องสั่งให้เหมือง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคเหนือเผชิญวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดน รับปีเป้าหมาย "อาเซียน ...

แผนที่แสดงหมอกควันบริเวณชายแดนพม่า-ไทย-ลาว สัมพันธ์กับจำนวนจุดความร้อนและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ.2563 // ขอบคุณภาพจาก: asmc

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อเหมืองแร่กับชุมชนอยู่ร่วมกัน กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน ...

4) การแก้ไขปัญหาฝุ่นในช่วงฤดูหนาวที่ฝุ่นมีค่าสูงติดต่อกันหลายสัปดาห์ อุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต จะทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลทางวิชาการ เพื่อตรวจสอบเหมืองและโรงโม่ บด และย่อยหิน รวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วารสาร ...

การอ้างอิง: อุดมศักดิ์ บุญมีรติ และ พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (2563). ). การกำจัดสารหนูปนเปื้อนในกากโลหกรรมจากการทำเหมืองแร่ด้วยพืชพลังงานและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิกฤตพลังงานจีนหนุนหุ้นเหมืองอินโดฯ-อินเดีย

บรรดาเหมืองถ่านหินทั้งในอินโดนีเซีย และในอินเดียต่างได้อานิสงส์ บรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มถ่านหินกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการรณรงค์ทั่วโลกให้ลดการใช้พลังงานจากถ่านหินเพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์เตือน ไฟป่าปีนี้ร้ายแรงที่สุดในรอบ 18 ปี - BBC ...

แม้ว่าฤดูไฟป่าในอินโดนีเซียจะเริ่มต้นตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมือง "ทองคำเลือด" ตัวการก่อมลพิษและคุกคามชีวิตชนพื้นเมืองใน ...

เหมืองทองคำเหล่านี้เป็นของเครือข่ายอาชญากรรมที่ลักลอบเข้าไปในเขต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่กับการจัดการผลกระทบ'สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ'

อุปสรรคที่ทำให้มาตรการของรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เต็มที่ ได้แก่ การขาดการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาสาเหตุของปัญหาและแหล่งที่มาของมลพิษ ทำให้ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดมลพิษได้ การกำหนดเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบขนาดปัญหาและประชากรที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาแก้ไขปัญหาทำเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคเหนือเผชิญวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดน รับปีเป้าหมาย "อาเซียน ...

ภายในงานเสวนาเดียวกัน เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนเพื่อจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความม่ันคงด้านส่ิงแวดล ้อมในอาเซียน กรณีศึกษาปัญหามลพิษจาก ...

อํานวยความสะดวก และการใช้ประโยชน์อื่นจากส ิ่งแวดล ้อมที่ถูกต้องตามกฎหมาย" และให้คํานิยามคําว่า "มลพิษ จากหมอกควันข้าม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อจาการ์ตาจมบาดาล อินโดนีเซียมีแผนสร้างเมืองหลวงใหม่ ...

อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในจังหวัดนี้เฟื่องฟูอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศอินโดนีเซีย - วิกิพีเดีย

ในปี 2018 ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 49.7% ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจาก 87% ในปี 1950 เริ่มต้นในปี 1970 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การผลิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อจาการ์ตาจมบาดาล อินโดนีเซียมีแผนสร้างเมืองหลวงใหม่ ...

นอกจากนี้แผนการ "เมืองสีเขียว" ของทางการอินโดนีเซียยังถูกตั้งคำถาม เมื่อองค์การผลิตไฟฟ้าของรัฐแถลงว่า แหล่งพลังงานที่จะป้อนให้กับเมืองหลวงใหม่ จะได้มาจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำถึง 3 แห่ง...

รายละเอียดเพิ่มเติม