โฮมเพจ   /  อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | Home

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางพิกุลทอง รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการข้อมูล – กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of Industrial ...

ข้อมูลโรงงาน. โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงานที่ได้รับอนุญาตฯ รายเดือน และรายปี ตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มอุตสาหกรรม | ฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม

สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม. Industrial Promotion and Support Department.

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of Industrial Works

อธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดกฎเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 2/2566🏭💧

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด - มหาชน - Home

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ thip ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพระดับสากล บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 143-144 ซ.กังวาล 2...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม - วิกิพีเดีย

อุตสาหกรรม. อุตสาหกรรม ( อังกฤษ: Industry) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ ทุน และ แรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

The Federation of Thai Industries | FTI

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยรองประธานส.อ.ท. นายชาติชาย พานิชชีวะ นายเว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย PTSC

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย PTSC 47 นิคม 15 จังหวัด ภาคเหนือ พิจิตร – นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate – Phichit) ลำพูน – นิคม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | Home

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายกศิพัฎญ์ ทองแกม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 ความหมายของอุตสาหกรรม - ระบบอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม (อังกฤษ: Industry) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | The Federation of Thai ...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ bsc เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of ...

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขยายกิจการ และเลิกกิจการ รายปี 2564. สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลโรงงาน – กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of Industrial ...

ข้อมูลโรงงาน. ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม. ดาวน์โหลดข้อมูลโรงงานฯ (Excel) รายชื่อโรงงานที่ได้เริ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม